SEARCH

검색어를 입력하세요.

공지사항

100% 알로에베라 수딩젤 제품 JAJU 자주 매장 입점 현황 안내

관리자 2020.09.22 17:24:38 조회수 844

안녕하세요,

 

카오코 베스트셀링 제품 중 하나인 100% 알로에베라 수딩젤 제품 JAJU 자주 매장 입점 현황 안내해드립니다.

 

아래 테이블에 표기된 42개 매장을 참고 부탁드리며 PC로 이용하고 계신 분들께서는 Ctrl+F 키를 누르시고 

상세 지역명을 입력하시면 지역명에 따라 검색을 해보실 수도 있습니다. 

 

입점 매장 추가시 카오코 인스타그램 계정이나 카카오 플러스 채널을 통해 안내해드리도록 하겠습니다.

 

 

                                                                                                                                                                           
번호운영매장리스트
1JAJU 길동역
2JAJU 김포장기
3JAJU 당산역
4JAJU 대구동성로
5JAJU 면목역
6JAJU 모란역
7JAJU 미아사거리역
8JAJU 부산BIFF광장
9JAJU 부산서면일번가점
10JAJU 부산장산
11JAJU 부평로데오
12JAJU 삼전역
13JAJU 성신여대
14JAJU 수내역
15JAJU 수원인계
16JAJU 수유역
17JAJU 숙대입구역
18JAJU 신논현
19JAJU 아차산역
20JAJU 안산중앙역
21JAJU 안성중앙로
22JAJU 안양범계역점
23JAJU 암사역
24JAJU 연신내역
25JAJU 오리역
26JAJU 오목교
27JAJU 용인처인구청
28JAJU 응암
29JAJU 의정부민락
30JAJU 이대역
31JAJU 전주서부신시가지
32JAJU 천호로데오
33JAJU 철산역
34JAJU 청주성안길
35JAJU 춘천명동
36JAJU 평택소사벌
37JAJU 합정역메세나폴리스
38JAJU 홍대정문
39JAJU 홍제역
40JAJU 화정
41JAJU 화성병점
42JAJU 까치산역

 

감사합니다.

 

총 댓글 0
로그인을 하셔야 댓글을 등록하실 수 있습니다.
번호 제목 작성자 날짜
 

비밀번호 인증

글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.

닫기

TODAY VIEW

0/2
상단으로 이동
카트탭열기
닫기